Informacja o Prywatności

Przeczytałam/em i zrozumiałam/em poniższą Informację o Prywatności zawierającą informację na temat przetwarzania moich danych osobowych, będącą częścią mojej zgody udzielanej poniżej:

Moje dane osobowe w zakresie podanym w toku procesu rejestracji i tworzenia mojego profilu użytkownika (adres e-mail, imię, nazwisko, stanowisko, spółka, adres, województwo, miasto, kod pocztowy, kraj) oraz dane osobowe gromadzone w związku z i w poniższych celach (pod warunkiem wyrażenia przeze mnie zgody na dany cel przetwarzania danych) mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • cel marketingowy – obejmujący analizowanie moich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze mnie potencjalnie interesujących mnie treści i ofert (profilowanie, tworzenie mojego profilu) oraz zarządzanie przez Fundację Girls in Tech potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych

 • prowadzenie marketingu bezpośredniego – obejmujące przekazywanie mi treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) zgodnych z moimi preferencjami oraz zarządzanie nimi w tym zakresie

 • organizacja wydarzeń/webinariów (wyłącznie w przypadku zapisania się na dane wydarzenie/webinarium)

Rolę administratora moich danych pełni w Polsce:

 • Fundacja Girls in Tech;

 • Girls in Tech Inc.;

(których dane teleadresowe dostępne są na stronie Fundacji Girls in Tech/onas).

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika
 
Aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do Platformy i korzystać z niej (zgodnie z Warunkami korzystania) niezbędne jest zgromadzenie i przetwarzanie następujących danych osobowych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Pliki cookies

Podmioty przetwarzające:

 • PNK sp. z o.o.;

 • Fundacja Girls in Tech;

 • Girls in Tech Inc.;

 • Eventbrite NL B.V. with its principal place of business at Silodam 402, 1013AW, Amsterdam, The Netherlands.  (w razie rejestracji na wydarzenie)

Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do moich danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione powyżej podmioty Fundacja Girls in Tech (dodatkowe informacje na temat Fundacji Girls in Tech dostępne są na stronie test.poland.girlsintech.org/onas).

Moje dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

Zabezpieczenie danych: Rozumiem, że administratorzy oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony moich danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z instrukcjami i politykami Fundacji Girls in Tech oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Mam świadomość, że moje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych dla Fundacji Girls in Tech.

Moje uprawnienia: Rozumiem, że nie mam obowiązku podania moich danych osobowych. Jestem świadoma/my, że jako podmiot danych osobowych (osoba, której dane te dotyczą) mam prawo żądać udzielenia dostępu do nich, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być przeze mnie egzekwowane za pośrednictwem strony test.poland.girlsintech.org/subskrypcje lub za pomocą wiadomości wysłanej administratorowi za pośrednictwem formularza na stronie test.poland.girlsintech.org/kontakt.

Ponadto, jeżeli uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookie
Aby efektywnie świadczyć bardziej elastyczne i lepiej dostosowane do potrzeb użytkowników usługi, musimy mieć możliwość przechowywania informacji na temat tego, jak korzystają Państwo z niniejszej Witryny. Można tego dokonać przy użyciu niewielkich informacji tekstowych zwanych plikami cookies, czyli ciasteczkami. Cookies zawierają niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na dysku w Państwa komputerze lub na innym urządzeniu poprzez serwer niniejszej Witryny. Następnie, przeglądarka internetowa przesyła cookies z powrotem do naszej Witryny za każdym razem, kiedy odwiedzają nas Państwo – dzięki temu serwer rozpoznaje odwiedzającego i pamięta różne indywidualne elementy takie jak preferencje użytkownika.
Więcej informacji na temat plików cookies i tego, jak funkcjonują można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/.
Przy każdej wizycie na naszej Witrynie możemy zbierać informacje o osobie, która nas odwiedza za pośrednictwem plików cookies i innych technologii (informacje o języku, kraju czy odwiedzonych elementach Witryny). Zbierane dane są wykorzystywane w celach technicznych i są przez nas archiwizowane zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (więcej informacji pod adres https://www.networkadvertising.org). Korzystając z niniejszej Witryny wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z zasadami wskazanymi w Komunikacie o korzystaniu z plików cookies.
 
Z jakich plików cookies korzystamy i dlaczego?
Niektóre z plików cookies, które stosujemy umożliwiają Państwu poruszanie się po Witrynie; dzięki nim, można korzystać z dostępu do bezpiecznych obszarów zawierających treści przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników.
Używamy także funkcjonalnych plików cookies w celu zapisywania informacji na temat dokonywanych przez Państwa wyborów, które następnie umożliwiają nam dostosowanie Witryny do potrzeb odbiorców, na przykład dzięki zapamiętaniu wybranego języka, regionu czy też faktu wypełnienia przez odwiedzającego ankiety. Informacje te zazwyczaj są przechowywane w formie anonimowej i nie korzystamy z nich do żadnych innych celów.
Nasza firma lub nasi dostawcy usług realizują także usługi analityczne, które pomagają nam lepiej zrozumieć, w jakim stopniu treści zawarte w naszej Witrynie są efektywne, jakie obszary interesują naszych użytkowników najbardziej oraz jak udoskonalić funkcjonowanie Witryny.
Używamy analitycznych plików cookies (ang. performance cookies), które umożliwiają zbieranie informacji o tym, jak często i ilu użytkowników wchodzi na naszą Witrynę. Informacje te są nam potrzebne wyłącznie dla potrzeb statystycznych – nie zamierzamy ich wykorzystywać w celu identyfikacji użytkowników.
Jeżeli jednak dokonali Państwo rejestracji i zalogowali się, możemy również dodać powyższe informacje do danych pochodzących z internetowych usług analitycznych i plików cookies, aby jeszcze dokładniej zbadać jak korzystają Państwo z Witryny.
Nasza Witryna nie używa plików cookies do tzw. targetowania, czyli takich, które zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, aby dostarczać użytkownikom materiałów reklamowych dostosowanych do ich preferencji.
Prosimy o kontakt, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookies.

W jaki sposób można kontrolować zapisywanie plików cookies?
Korzystając z niniejszej Witryny wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie plików cookies na dysku w Państwa komputerze lub innym urządzeniu. Zapisane w ten sposób pliki cookies można na różne sposoby kontrolować i nimi zarządzać. Proszę jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Witryny, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się nie w pełni dla Państwa dostępne.

Mechanizmy kontroli w ramach przeglądarki
Większość przeglądarek daje możliwość podglądu jakie pliki cookies zapisały się na urządzeniu oraz pojedynczego usuwania oraz blokowania cookies pochodzących z wybranych lub wszystkich stron internetowych. Proszę zauważyć, że wszelkie wprowadzone przez Państwa preferencje i ustawienia zostaną utracone podczas usunięcia plików cookies, w tym także preferencje w zakresie rezygnacji z cookies, ponieważ skorzystanie z tej możliwości także wymaga ustawienia cookie dotyczącego rezygnacji z plików cookies.
Bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania cookies można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

Zarządzanie analitycznymi plikami cookies
Mogą Państwo zrezygnować z zapisu Państwa czynności związanych z historią wyszukiwania z zachowaniem anonimowości. Polityki prywatności naszych usługodawców oraz informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies można znaleźć pod następującymi adresami:
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Zewnętrzne usługi internetowe
W ramach naszej Witryny czasem korzystamy z zewnętrznych usług internetowych w celu wyświetlenia treści na stronach należących do Witryny, na przykład obrazów, plików video, czy też w celu przeprowadzania sondażu. Podobnie jak w przypadku przycisków społecznych, uniemożliwienie takim stronom czy też zewnętrznym domenom gromadzenia informacji na temat korzystania przez Państwa z treści osadzonych nie leży w naszej mocy.
Możemy korzystać z różnych technologii śledzenia celem sprawdzenia, czy przeczytali Państwo albo też przekazali dalej wiadomości e-mail, które do Państwa przesłaliśmy – umożliwi nam to zmodyfikowanie naszej korespondencji w taki sposób, żeby była bardziej pomocna i atrakcyjna dla odbiorców. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, abyśmy sprawdzali czy nasze wiadomości zostały przeczytane lub przekazane dalej, oznacza to konieczność rezygnacji z subskrypcji, ponieważ nie jest możliwe przesyłanie wiadomości pocztą elektroniczną z pominięciem funkcji śledzenia.
Zarejestrowani subskrybenci mogą aktualizować swoje preferencje w zakresie korespondencji i komunikacji kontaktując się z nami albo zrezygnować z subskrypcji korzystając z instrukcji zawartych w poszczególnych wiadomościach do Państwa przez nas przesyłanych.
Wedle uznania, od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki cookies. Po wprowadzeniu zmian zmienimy również datę aktualizacji wskazaną na górze strony – w ten sposób zmodyfikowany Komunikat o korzystaniu z plików cookies będzie mieć zastosowanie odnośnie Państwa oraz przekazanych przez Państwa danych począwszy od daty aktualizacji.