Nie ma wyzwań, nie ma hackathonu! Chyba co do tego wszyscy się z nami zgodzą 🙂 Wiemy, że na informację o wyzwaniach, jakie przed Wami postawimy na hackathonie czekacie z niecierpliwością. Spieszymy więc z ogłoszeniem. Wspólnie z @Koduj dla Polski przygotowałyśmy dla Was cztery wyzwania, z których podczas wydarzenia wybierzecie jedno i będziecie nad nim pracować. Te wyzwania to realne społeczne problemy, które zostały zauważone i zgłoszone do społeczności @Koduj dla Polski. My chcemy im stawić czoło, przygotowując narzędzie, które będzie odpowiedzią na potrzeby ludzi. W końcu – we współpracy siła!

 

 

Poniżej lista wyzwań przygotowana we współpracy z @Koduj dla Polski:

1. WarsawLO jest to projekt skupiający się na ułatwieniu procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jednym z celów projektu jest rozwój serwisu WarsawLO.pl. Jest to wyszukiwarka szkół średnich z możliwością filtrowania placówek według różnych kryteriów np. profili klas, czy odległości od miejsca zamieszkanie. W tym roku został stworzony działający prototyp. Utworzenie pełnego rozwiązania planowane jest na przyszłoroczną kampanię rekrutacyjną na wiosnę 2020.

W nowej wersji serwisu planowane jest wdrożenie następujących funkcje:

  • Konta użytkowników m.in. z możliwością obserwowania poszczególnych szkół i profili
  • Prezentacja archiwalnych danych (progi punktowe itp.).
  • Terminarz z powiadomieniami push dotyczącymi terminów składania wniosków, rejestracji w systemie, dni otwartych itp.
  • Rozbudowany moduł odpowiadający za prezentację połączeń komunikacją miejską do i z danej szkoły.
  • Funkcje społecznościowe.

To tylko część pomysłów na rozwój projektu. Twórcy dotychczasowej wersji aplikacji zgłaszają się do Was o pomoc, gdyż Wasza kreatywność nie zna granic 😉 odsyłamy również do obecnej beta-wersji aplikacji, którą możecie się inspirować https://warsawlo.pl/ oraz fanpage niniejszego projektu https://www.facebook.com/warsawlo/

2. Lepszy start w dorosłe życie – projekt został zgłoszony do @Koduj dla Polski przez Fundację Atalaya. Na czym polega problem? Młodzież przebywająca w pieczy zastępczej (zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej) w trakcie usamodzielniania ma wiele potrzeb i potrzebuje wsparcia (finansowego, rzeczowego, personalnego), które jest trudno dostępne. Osoby, które na co dzień współpracują z fundacjami, mają do kogo zwrócić się o pomoc i wskazówki. Niestety duża część młodzieży nie jest objęta żadnym wsparciem i jest pozostawiona sama sobie. Aplikacja byłaby dużym ułatwieniem w codziennych problemach i wyszukiwaniu rozwiązań. Młodzież często nie zdaje sobie sprawy, iż są przepisy i możliwości, które mogą ułatwić ich codzienne życie (np. Czy należy im się jakieś dofinansowanie? Czy mogą gdzieś otrzymać bezpłatne porady? Gdzie mogą otrzymać wsparcie w zakresie wyposażenia mieszkania? Jak otrzymać dofinansowanie do rachunku za prąd?). 

Aplikacja byłaby “wyszukiwarką rozwiązań”. Odpowiadałaby na potrzeby użytkowników. Dopasowywałaby rodzaj wsparcia i potencjalne rozwiązania, na podstawie podanych informacji o użytkowniku. Przykładowo: Użytkownik wchodzi na stronę, zaznacza opcję, iż przebywa już w mieszkaniu wspomaganym i potrzebuje pralki. Aplikacja dopyta go wówczas o np. liczbę lat spędzonych w placówce, wyliczy na tej podstawie przysługujące wsparcie i wyszuka miejsca, do których zainteresowana osoba może się udać, podaje numery telefonów, udostępnia gotowe formularze do wypełnienia, wraz ze wskazówkami na temat dalszego postępowania z nimi.

Pomysł na projekt został zgłoszony przez warszawską Fundację Atalaya, wspierającą młodzież, dorosłych i dzieci pozostających w systemie pieczy zastępczej i po jej opuszczeniu w realizowaniu ich własnych ścieżek rozwoju.

3. jakniedojade.pl – na co dzień praktycznie każdy z nas gdzieś się przemieszcza. Do pracy, na uczelnię, po zakupy. Każdego dnia wędrujemy z punktu A do punktu B, często korzystając przy tym z usług transportu miejskiego. Ale czy trasy komunikacji zbiorowej na terenie Warszawy zostały ułożone w sposób optymalny? Przeanalizujmy to! Stwórzmy narzędzie, które na podstawie rejestru wyszukiwań połączeń z dwiema lub więcej przesiadkami z portalu jakdojade.pl, wybierze te, które powtarzają się najczęściej. Znaleźliśmy? Pójdźmy o krok dalej i zaproponujmy inną trasę. A może dodatkową linię? Zebrane dane będą stanowiły podstawę do lobbingu na rzecz reformy komunikacji zbiorowej

4. Przejrzystość WZ-tek – projekt ma polegać na uzyskiwaniu za pomocą dostępu do informacji publicznej danych dotyczących postępowań w sprawie wydania warunków zabudowy (WZ), a także wydanych już decyzji o warunkach zabudowy i publikowanie ich z zachowaniem anonimizacji danych, dotyczących wnioskodawców na ogólnodostępnej stronie. Pokazane powinno być przede wszystkim miejsce, dla którego ma być lub już jest wydana WZ-tka, a także w miarę możliwości informacje o kształcie zabudowy opisanym we wniosku lub decyzji.

Ponieważ wnioski o WZ oraz decyzje o WZ pojawiają się na bieżąco, więc narzędzie musi zakładać aktualizację co pewien okres czasu.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do informacji zawartych we wnioskach o wydanie WZ oraz w samych decyzjach o WZ dla mieszkańców miasta oraz organizacji pozarządowych. Jawność informacji zawartych w decyzjach o warunkach zabudowy jest bardzo ważna, ponieważ to na ich podstawie można budować nowe budynki w mieście.

Ujawnienie nie tylko samej decyzji, ale także informacji, że toczy się postępowanie, którego ma ona być efektem jest istotne, ponieważ wtedy organizacje pozarządowe i wybrani mieszkańcy (jest to uregulowane odrębnymi przepisami) mogą wnioskować o zostanie stroną w takim postępowaniu, a dzięki temu mogą mieć wpływ na zapisy tej decyzji, na podstawie których powstanie potem nowa zabudowa.

Rozwiązanie ma być skierowane do mieszkańców miasta w różnym wieku i o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Priorytetem jest grupa, która nie ma umiejętności eksperckich pozwalających swobodnie poruszać się w procesach planowania przestrzeni miejskiej, zwłaszcza tych, które nie podlegają konsultacjom społecznym (WZ-tki nie są konsultowane, informacje o nich dostają tylko bezpośredni sąsiedzi działki, na którą został złożony wniosek).

Drugą grupą docelową są organizacje pozarządowe, przede wszystkim o bardziej lokalnym charakterze, które mogą nie mieć zasobów ludzkich bądź kompetencyjnych, które pozwalałyby na bieżące monitorowanie postępowań o WZ oraz wydanych decyzji o WZ.

Aplikacja mogłaby przypominać w działaniu serwis mapowy m. st. Warszawy uzupełniony o funkcjonalności, których w nim brakuje. Można jeszcze dołączyć funkcję polegającą na możliwości zaznaczenia pewnego obszaru, bądź wpisania adresu. Na podstawie tych danych aplikacja tworzyłaby listę wniosków o WZ lub decyzji o WZ dotyczących danego obszaru bądź adresu (listę różnych decyzji, bo na jedną działkę można ich wydać kilka)

 

Przypominamy! Efektem Waszych prac mogą być m.in. aplikacje mobilne i serwisy internetowe lub ich prototypy bądź też koncepcje prezentujące analizę wybranego problemu wraz ze wskazaniem dalszych sugerowanych działań i rozwiązań.

Udział w hackathonie to z jednej strony możliwość zrealizowania swoich pomysłów na poprawę jakości życia w mieście, możliwość sprawdzenia i rozwoju swoich umiejętności i poznania ciekawych ludzi, a z drugiej to świetna szansa na pomoc w problemach, z którymi mierzą mieszkańcy nie tylko Warszawy, ale i całego kraju. Pomagajmy sobie tworząc rozwiązania dla naszego społeczeństwa.

 

Poniżej lista linków, pod którymi znajdziecie opisy wszystkich wyzwań, zamieszczone na stronie @Koduj dla Polski:

oraz link do naszego hackathonu:

autorzy: Ewelina Gruszczyńska, Wojciech Sańko (Koduj dla Polski)