Dagmara Krzesińska

Ekspertka w obszarze zarządzania kryzysowego, innowacji, ESG oraz współpracy biznesu, nauki, administracji i ngo. W latach 2017-2023 roku kierowała Fundacją Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, która odpowiadała za wiele znaczących projektów innowacyjnych oraz legislację z obszaru nowych technologii. Wcześniej przez kilkanaście lat w UPC Polska była odpowiedzialna za reputację spółki oraz CSR. Współpracuje z administracją publiczną jako ekspert m.in. z obszaru cyfryzacji (m.in. zespoły robocze ds. AI przy KPRM), CSR (zespoły robocze przy MR), cybersecurity (jest członkiem Komitetu Sterującego Programu Safer Internet Polska, współtworzyła założenia Certyfikatów UKE), edukacji cyfrowej i life-long learning oraz innowacji. Przez lata Członkini Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz w latach 2017-2018 Rady Fundacji Aktywizacja.

Izabela Taborowska V-ce Prezeska fundacji Girls in Tech Prezeska Zarządu, CIO w CyberClue

Absolwentka informatyki oraz MBA IT. Specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie oraz budowaniu i rozwoju aplikacji. Karierę rozpoczęła kilkanaście lat temu w testingu, przechodząc następnie przez analizę biznesową, project management, delivery management i zarządzanie zespołami rozwojowymi. Pracowała m.in. dla Symantec, Aviva, Roche, Signal Iduna, Empik, FutureCollars. Budowała i skutecznie wdrażała aplikacje w kulturze DevSecOps. Budowała i rozwijała crossfunkcyjne zespoły IT. Jako V-ce prezeska fundacji Girls in Tech angażuje się w działania na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w branży ICT. Działa jako mentorka IT – wspiera rozwój zawodowy młodych talentów, wykorzystując swoje doświadczenie we wdrażaniu i optymalizacji procesów wytwórczych i łącząc je z transformacją do Scrum. W 2022 roku stanęła na czele spółki CyberClue, specjalizującej się w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa firmom i organizacjom w koncepcji 360o.