Przygotowanie do AZ-203 Developing Solutions for Microsoft Azure

Zapisy: https://www.eventbrite.com/e/przygotowanie-do-az-203-developing-solutions-for-microsoft-azure-registration-84716329823

Przygotuj się do egzaminu Microsoft AZ-203 – wykaż się biegłością w opracowywaniu rozwiązań Microsoft Azure.

08:30 – 09:30 Rejestracja
09:30 – 10:00 Wstęp, opis egzaminu oraz dostępnych materiałów
10:00 – 10:10 PRZERWA
10:10 – 11:00 Moduł 1: AKS. Wprowadzenie & Lab
11:00 – 11:10 PRZERWA
11:10 – 12:00 Moduł 2: App Service. Wprowadzenie & Lab
12:00 – 12:45 LUNCH
12:45 – 13:40 Moduł 3: Cosmos DB. Wprowadzenie & Lab
13:40 – 13:50 PRZERWA
13:50 – 14:40 Moduł 4: Azure Monitor. Wprowadzenie & Lab
14:40 – 14:50 PRZERWA
14:50 – 15:40 Moduł 5: Logic Apps. Wprowadzenie & Lab
15:40 – 15:50 PRZERWA
15:50 – 16:30 Summary

Ze szkolenia skorzytasz jeśli już masz pewne zawodowe doświadczenie w komercyjnym wytrwarzaniu oprogramowania i chcesz rozwijać swoje umiejętności w kierunku Azure.

Instrukcje do przygotowania się do lab’a i wymagania zostaną udostępnione tutaj: https://github.com/Girls-in-Tech-Poland/Az203

Ale podajemy minimalne wymagania software’owe:

Visual Studio Code (lub Visual Studio, może być Community Edition). lub preferowane IDE. Zainstalowane Azure CLI, NodeJS, .NET Core SDK

Minimalne wymagania sprzętowe, komputer z Windows 10 / MacOS / Linux (z powłoką graficzną) , 2-4 cores, 4+ GB RAM, preferowane 8+

Minimalne wymagane skille to podstawowe umiejętności programowania w wybranym języku, np C++/C#/Java/Go/Javascript/Typescript

instalacja Azure CLI: https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/install-azure-cli?view=azure-cli-latest

instalacja .net core sdk https://dotnet.microsoft.com/download

instalacja NodeJS https://nodejs.org/en/download/ (wersja Current, 10.x)

instalacja powershell core: https://github.com/PowerShell/PowerShell

instalacja modułu Az do powershell: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/azure/install-az-ps?view=azps-3.1.0

Regulamin:

az-203-regulamin-warsztatu-16-12-2019


You May Also Like